Norm naar 120% van het bijstandsniveau

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL.

Wij werken voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen van 120% van het bijstandsniveau. Dit gaat om de volgende bedragen, per 1 januari 2024:

  • Alleenstaande ouder: Maximaal € 1.540,59 per maand
  • Twee ouder gezin: Maximaal € 2200,04 per maand

Vanuit de stichting wordt gekeken naar het daadwerkelijk te besteden inkomen. Als in het gezin het inkomen hoger is dan de 120% van het bijstandsniveau,  maar er is spraken van hoge woonlasten of schulden, dan kan het zijn dat het gezin toch in aanmerking komt voor een bijdrage. Dan wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier ingevuld en wordt het netto besteedbare inkomen berekend (= het maandelijks bedrag dat minimaal nodig is voor het kopen van eten en kleding). Dit netto besteedbare inkomen vormt dan de basis voor het aanvragen van een voorziening bij Leergeld Venlo.