Doel en beleid

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL.

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Venlo wil op een duurzame manier investeren in de deelname en ontwikkeling van deze kinderen.

Missie
Leergeld Venlo heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassene volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. 

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Waarde van Stichting Leergeld
Onze missie is na 9 jaar onveranderd: gelijke kansen voor alle kinderen, want alle kinderen mogen meedoen! Wij zijn overtuigd van de belangrijke rol van Leergeld binnen het werkveld van ondersteuning bij armoede. Basis van onze werkwijze is de kenmerkende Leergeld formule. Daarin ligt onze toegevoegde waarde! Wij werken laagdrempelig, we kijken naar de positie van het kind, we bieden maatwerk, zonder met het vingertje te wijzen of verwijten te maken. We ondersteunen de kinderen en daarmee de gezinnen. De menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast te staan met de ervaringen van gezinnen met publieke instanties.

Beleid
In ons Jaarplan 2023 leggen wij de focus op het bereiken van kinderen van werkende ouders die hun inkomen verdienen uit loon of winst.